درمان نگار ۳۰۲

شیرینی خوری و چاقی

باورم نمی شد به این سادگی از کنار شیرینی تر بگذرم!
خانم ۴۲ ساله ای تهرانی پس از سه جلسه درمان طب سوزنی علاوه بر کاهش اشتهای قابل ملاحظه، جمله بالا را ذکر می کرد و جالب تر اینکه می گفت می دانم یکی از مواردی که من را به سیکل معیوب می اندازد و روز به روز چاق تر می کند علاقه وافرم به شیرینی خصوصاً شیرینی های تر و خامه ای است که علاوه بر افزایش وزن، متابولیسم و کل سیستم بدنم را تخریب کرده است اما در این ۱۲ روز نه تنها اسیر شیرینی نیستم بلکه احساس بی رغبتی به شیرنی جات نیز دارم و تازه ترشیجات را بیشتر دوست دارم. حتی می توانم بگویم از شیرینی تر بدم می آید.

توضیح علمی: مصرف زیاد کربوهیدرات ها به خصوص شیرینی جات، از عوامل اختلالات متابولیسمی و هورمونی و یکی از مهم ترین دلایل چاقی مقاوم است.