درمان نگار ۳۰۷

ترمیم پوست صورت

بیمار خانم ۳۱ ساله ای است که به علت اینکه چند سال از بخور داغ برای مرطوب کردن پوست صورتش استفاده کرده است دچار سوختگی و تغییر شکل بافت سطحی پوست شده است. پوست صورت قوام و شکل عادی خود را از دست داده و نیز در برخی نواحی جمع شده است. همچنین در اطراف صورت و ابروها نیز دچار شلی و افتادگی است.
برای این بیمار ۲۰ جلسه طب سوزنی طراحی شده است. اکنون که جلسه ۹ اوست ابرو و پوست صورت لیفت شده است، گونه های او کمی برجسته تر شده است و اثرات سوختگی روی پوست تا ۶۰ درصد برطرف شده و پوست عادی جایگزین آن گشته است. همچنین با توجه به افزایش خون رسانی پوست ایشان، پوست صورت که قبلا رنگ پریده بود اکنون رنگ طبیعی خود را باز یافته است.