درمان نگار ۳۸

خانم ۳۶ ساله ای ساکن ورامین، با سابقه میگرن ۱۱ ساله، حمله های یک روز در میان و هر بار بیش از ۸ ساعت پیک درد به مطب مراجعه نمود. ردپای فوبیاهای متنوع و افسردگی در خلق بیمار مشاهده می شد. بیمار پس از ۱۶ جلسه مراجعه به مطب کم کم از دردهای خود فاصله گرفت و در جلسه یادآور که ۳ ماه بعد انجام شد هیچ گزارشی از سردردهای آزار دهنده قبلی نمی داد.

دکتر قاسمی

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۹
درمان نگار ۱۴
درمان نگار ۲۲
درمان نگار ۳۳