درمان نگار ۴

دختر خانم ۱۴ ساله با ۱۰۸ کیلو وزن و بیماری کم کاری تیروئید به مطب مراجعه و پس از ۲ دوره طب سوزنی و در مجموع ۲۳ جلسه، ۲۷ کیلو کاهش وزن داشته و هیچ عارضه اضافی را هم تجربه ننمود.

دکتر قاسمی

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۱۱