درمان نگار ۷

آقای ۲۱ ساله، مجرد، ساکن کرمان با اعتیاد به ماده مخدر کراک و شیشه به مطب مراجعه نمودند و با انجام ۸ جلسه پایه و ۳ جلسه یادآور و با کمک دستگاه الکترواکوپانکچر و همراهی جلسات روان درمانی موفق به ترک پایدار ماده مخدر فوق تا حال حاضر (۱۱ ماه) شد.

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۵
درمان نگار ۱۳