درمان نگار ۸۵۰

اصلاح چاقی مقاوم به درمان با ترکیب طب سوزنی و امبدینگ

بیمار آقای ۲۰ ساله ای است که علیرغم ورزش بسیار سنگین اصلا کاهش وزن ندارد. البته این بیمار اشتهای زیادی دارد و قادر به رژیم گرفتن نیست. برای این بیمار ۳ جلسه طب سوزنی اصلاحی و سپس یک جلسه امبدینگ انجام شد و وزنشان سه کیلوگرم اضافه گشت. در ماه دوم مجددا امبدینگ زده شد و اکنون بعد از دو ماه و نیم از امبدینگ دوم ایشان حدود ۸ کیلو افت وزن دارند. نکته جالب این است که بنابر توصیه ما ورزش سنگین نمی کنند و به یک ورزش هوازی ساده بسنده کرده اند. این در حالی اتفاق می افتد که بنا به توصیه ما فعلا رژیم خاصی را نیز رعایت نمی کنند.