درمان نگار ۸۵۱

درمان چاقی مقاوم به رژیم غذایی با طب سوزنی

بیمار خانم ۳۲ ساله ای است که سال قبل با اضطراب شدید و چاقی مقاوم به درمان مراجعه کرده است. رژیم و ورزش نیز اثر چندانی روی ایشان نداشته است. قبلا برای ایشان توسط یکی از همکاران طب سوزنی (الکتروآکوپانکچر) انجام شده بود که در یک هفته ۱ و نیم کیلوگرم کاهش وزن داشته اما در هفته بعد و با ادامه طب سوزنی بازگشت داشته است.
ما برای این بیمار دو ماه و نیم طب سوزنی انجام دادیم و مجموعا ایشان ۵ کیلوگرم کاهش وزن داشتند. بعد از این دوره با توجه به دوری مسیر و اضطرابشان جلسات یادآور ما را ادامه ندادند اما اکنون بعد از یک سال ذکر کردند که بدون رژیم سخت و فقط با ورزش توانسته اند حدود ۷ کیلوگرم دیگر از وزنشان را کاهش دهند. یعنی دیگر از مقاومت به درمان خبری نیست.