درمان نگار ۸۵۲

ماندگاری اثر کاهش وزن طب سوزنی

بیمار دختر ۲۶ ساله ای است که حدود ۵ ماه قبل با ده جلسه طب سوزنی در یک ماه وزن و اشتهای او را کاهش دادیم و در درمان نگار ۳۶ به توضیح آن پرداخته ایم. اکنون او برای بار دوم جهت کاهش سایز و وزن مجدد مراجعه کرده است.
جالب است بدانید در ماه دوم بعد از طب سوزنی، با توجه به بی اشتهایی ایجاد شده، او حدود ۴ کیلوگرم دیگر هم وزن کم کرده است و سایز مانتوی او از ۴۴ به ۳۸ رسیده است.
همچنین در این چند ماه هم به هیچ وجه بازگشت وزن نداشته است. این در حالی است که به گفته خودش هیچ گونه رژیم یا ورزشی را رعایت نکرده است. او می گوید قبلا اصلا از غذا و به خصوص شیرینی جات سیر نمی شدم اما اکنون با ۷-۶ قاشق برنج کاملا سیر می شوم و از پری معده احساس حالت تهوع می کنم.