درمان نگار ۸۵۳

درمان چاقی با طب سوزنی

بیمار خانم ۲۶ ساله ای است که با وزن ۷۳ کیلوگرم و قد ۱۵۲ سانتیمتر مراجعه کرده است. علت مراجعه او برای طب سوزنی عدم اراده کافی در گرفتن رژیم غذایی بوده است. بعد از ۱۰ جلسه درمانی وزن او ۵۱ کیلو کاهش یافته است. اشتها کم شده است و ولع به خوردن تنقلات هم ندارد.
فعلا این دوره درمانی او پایان یافته تا بعد از یک ماه استراحت مجددا روی وزن و سایز او کار شود.