درمان نگار ۸۵۴

طب سوزنی و کاهش وزن

بیمار دختر ۱۴ ساله ای است که با وزن ۸۰ کیلوگرم مراجعه کرده است. تحت درمان متخصص تغذیه می باشد ولی اکنون در این وزن باقی مانده است. برای او ۸ جلسه طب سوزنی انجام شد و وزن او به ۷۵ کیلوگرم رسید.
سایز دور شکم او هم ۷ سانتیمتر کاهش یافت.