درمان نگار ۸۵۶

درمان بیماری چاقی مقاوم به درمان با ترکیب طب سوزنی و امبدینگ

بیمار خانم ۳۱ ساله ای است که با وزن ۱۱۲ کیلوگرم مراجعه کرده است. روزی دو وعده غذای کم حجم می خورد و تقریبا چربی و کربوهیدرات ها را از وعده هایش حذف کرده؛ اما علی رغم این اقدامات حتی ۵۰۰ گرم هم در چند ماه اخیر کاهش وزن نداشته است. به همین علت هم بسیار عصبی و افسرده است.
برای بیمار ۷ جلسه طب سوزنی عادی و سپس یک جلسه امبدینگ انجام شد. در طول ۷ جلسه کاهش وزن نداشت اما در مراجعه یک ماه بعد از آخرین جلسه، با کاهش وزن حدود ۱۱ کیلوگرمی مواجه شد که برای او غیر قابل باور بود. نکته جالب این است که ما یک ماه قبل وعده های او را به پنج وعده در روز افزایش دادیم و مصرف کربوهیدرات های او را هم افزایش دادیم.