درمان نگار ۸۵۷

کاهش سایز موضعی همزمان در مادر و دختر

بیمار دختر ۲۹ ساله ای است که به همراه مادرش برای کاهش سایز شکم و پهلو مراجعه کرده اند. هر دوی این خانم ها وزن طبیعی داشته اند و چند سالی است تحت کنترل متخصص تغذیه تغییر وزن ندارند.
بعد از ۱۱ جلسه درمانی بدون هیچ گونه کاهش وزنی، سایز آن ها کاهش یافت که حتی برای خودشان هم باور نکردنی بود. کاهش سایز آن ها به شرح زیر است:
مادر: دور شکم ۵ سانتی متر، دور پهلو ۴ سانتی متر، دور بازو ۲ سانتی متر و دور ران ۳ سانتی متر.
دختر: دور شکم ۲۲ سانتی متر، دور پهلو ۸ سانتی متر، دور بازو ۲ سانتی متر و دور ران ۵ سانتی متر.
این کاهش سایز بسیار عالی و به خصوص کاهش سایز ۲۲ سانتی متری دور شکم برای دختری که دو ماه دیگر موعد عروسی اوست بسیار ایده آل و فوق العاده است.
همچنین باید گفت این میزان کاهش سایز در کسانی اتفاق افتاده که وزن طبیعی داشته اند و بعد از جلسات طب سوزنی هم کاهش وزن پیدا نکردند.