درمان نگار ۸۵۹

کاهش سایز بازو و رفع افتادگی پوست با طب سوزنی

بیمار خانم ۲۵ ساله ای است که برای کاهش وزن به ما مراجعه کرد. در بدو مراجعه نمایه توده بدنی ۲۶ و وزن ۷۰.۳ کیلوگرم داشته که به بیمار توصیه شد این دو کیلو اضافه وزن را با تغذیه بهبود دهد. اما متوجه شدیم مشکل اصلی او افتادگی شدید پوست و عضلات ناحیه بازو بعد از ورزش های شدید بدنسازی است که در این چند سال بهتر نشده است. برای بیمار ۸ جلسه طب سوزنی انجام شد و ایشان با کاهش وزن حدود ۴ کیلویی به نمایه توده بدنی ۲۳ که برای قد او کاملا ایده آل است رسیدند. سایز بازوهای ایشان هم با ۲ سانتی متر کاهش از ۳۳ به ۳۱ سانتیمتر رسید و افتادگی آن ها هم تا حد زیادی برطرف شد.