درمان نگار ۸۶۰

نمونه ای از تاثیر قوی طب سوزنی در کاهش سایز موضعی ران

بیمار خانم ۳۱ ساله ای است که با وزن ۵۹ کیلوگرم (اضافه وزن حدود ۴-۳ کیلوگرم) به مطب ما مراجعه کرده است.
علت اصلی مراجعه ایشان اشکال در سایز اندام های تحتانی و به ویژه ران ها بوده است. برای ایشان جلسات کاهش سایز موضعی برنامه ریزی شد و ایشان بعد از ۶ جلسه با کاهش وزن ۲ کیلویی و کاهش سایز واضح ۶ سانتی متری هر دو ران، جلساتشان به اتمام رسید. نکته قابل توجه این است که هیچ تغییری در سایز شکم و پهلوها ایجاد نشده است.