درمان نگار ۸۶۱

درمان لاغری به علت اختلال جذب با طب سوزنی

بیمار خانم ۲۵ ساله ای بودند که به علت لاغری و روده عصبی در آذر ماه سال ۱۳۹۰ مراجعه کردند و جلسات درمانی ایشان اوایل دی ماه پایان یافت. در ابتدا با وزن ۴۸ کیلو و قد ۱۶۵ مراجعه کردند. ایشان ذکر کردند که حداکثر وزنشان در چند سال گذشته ۵۰ کیلو بوده است. بعد از ۱۲ جلسه طب سوزنی با وزن ۵۳ کیلوگرم مرخص شدند. نکته جالب این است که در مراجعه اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۰ (دو ماه بعد از درمان) ذکر کردند که وزنشان به ۵۶ کیلو رسیده و برای جلوگیری از چاق شدن به ورزش روزانه روی آورده اند.