درمان نگار ۸۶۳

درمان یبوست و بی اشتهایی و افزایش وزن

بیمار خانم ۳۰ ساله ای است که برای درمان بی اشتهایی مراجعه کرده است. این بیمار از یبوست شدید نیز رنج می برد و بسیار عصبی است. همچنین او به آلرژی تنفسی و اگزما نیز مبتلا است و تمام این علایم از ۱۰ سال پیش تاکنون وجود دارند. درمان های متعدد نیز کارگشا نبوده است. او بسیار لاغر است و با وجود قد ۱۵۸ وزنش ۴۰ کیلوگرم است.
برای این بیمار در مجموع ۱۵ جلسه طب سوزنی انجام شد. در این مدت اشتها خوب شد، یبوست بهبود یافت و آلرژی نیز از بین رفت. اما بیمار افزایش وزن پیدا نکرد. در پیگیری یک و نیم ماه بعد از درمان اولیه متوجه شدیم وزن او حدود ۷ کیلوگرم افزایش یافته و از ۴۰ به ۴۷ کیلوگرم رسیده است.