درمان نگار ۸۶۵

طب سوزنی در درمان زخم مزمن و عفونی صورت ناشی از برداشتن نامناسب ژل دایمی

بیمار خانم میانسالی است که سال گذشته برای برجسته کردن گونه از ژل دایمی استفاده کرده است. اما به علت بد شکلی صورت تصمیم به برداشت آن گرفته است. بعد از برداشت ژل نزد متخصص مربوطه، روی گونه چپ او زخم با سایز حدود ۱.۵ سانتی متر ایجاد شده که کاملا باز است. او گفت مدت ۳ ماه است که مدام از آنتی بیوتیک استفاده می کند اما زخم اصلا بهتر نشده است.
در معاینه ما هم یک زخم باز عفونی دیده می شود. حاشیه زخم با توجه به تزریق قبلی ژل کاملا سفت، قرمز و دردناک است. بستر زخم هم بسیار رنگ پریده است.
برای این بیمار مدت ۱۰ جلسه طب سوزنی انجام شد. به تدریج زخم پرخون تر شد، ترشحات آن بیشتر گشت و در آخرین جلسه تا حدود ۶۰% هم جمع تر شد.