درمان نگار ۸۶۸

طب سوزنی و شفاف سازی پوست صورت

بیمار خانم ۳۲ ساله ای است که به علت کدورت پوست، لکه های وسیع تیره رنگ و کک و مک های فراوان مراجعه کرده است. او پوست خشکی دارد، مشکل گوارشی دارد و بسیار عصبی است.
برای این بیمار مدت ۱۵ جلسه طب سوزنی انجام شد. تیرگی صورت بعد از ۱۵ جلسه درمانی تا حدود ۸۰-۷۰% بهتر شد. کک و مک های صورت تا حدود ۵۰-۴۰% بهبودی را نشان داد. پوست مرطوب تر شد. گوارش و وضعیت عصبی او نیز آرام تر گشت. با توجه به شرایط مناسب گوارشی با توصیه به مصرف سبزی جات، جلسات او پایان یافت.