درمان نگار ۸۶۹

جوانسازی و درمان چین و چروک با طب سوزنی

بیمار خانم ۴۱ ساله ای است که برای شفاف سازی و درمان چین و چروک پیشانی و زیر چشم و نیز تیرگی زیر چشم مراجعه کرده است. این بیمار پوست خشک و رنگ پریده و سردی دارد. زیاد فکر می کند و عصبی است. عادت ماهیانه نامنظم است و نیز از یبوست رنج می برد.
ما به طور همزمان روی چند مشکل بیمار کار کردیم. تعداد جلسات او تا ۳۰ جلسه ادامه یافت. اکنون از تیرگی زیر چشم اصلا خبری نیست. چروک دور چشم تا ۷۰% بهتر شده است. چروک پیشانی تا حدود ۴۰% بهتر شده است. پوست او شفاف تر، مرطوب تر و گرم تر است. گوارش عالی است. اشتها بهتر شده است و عادت ماهیانه نیز منظم تر شده است.
این بیمار اکنون جلسات یادآور ماهانه خود را می گذراند و از درمانش بسیار راضی است.