درمان نگار ۸۷۰

درمان جای جوش صورت با طب سوزنی

بیمار خانم ۲۸ ساله ای است که به علت جای جوش صورت مراجعه کرده است. در دو طرف صورت خود چند جای جوش کنار هم و عمیق دارد که مجموع سایز اسکارها در هر طرف صورت به حدود دو سانتی متر مربع می رسد.
برای این بیمار ۲۰ جلسه طب سوزنی انجام شد. اکنون حدود ۳۰% عمق و وسعت اسکارها بهتر شده است. بیمار ذکر می کند که اکنون به راحتی جای جوش هایش با کرم پوشانده می شود. همچنین پوست صورتش شفاف تر شده است.