درمان نگار ۸۷۱

درمان تورم پلک فوقانی در بیمار پر کاری تیرویید با طب سوزنی

بیمار خانم ۳۸ ساله ای است که از پر کاری تیرویید رنج می برد. به همین علت چشم های او بیرون زده و نیز پشت پلک فوقانی اش کاملا متورم است. برای این بیمار ۱۰ جلسه طب سوزنی انجام شد و به طور تخصصی روی ضخامت پلک او کار شد. بعد از این ۱۰ جلسه ضخامت پلکش تا حدود ۴۰% بهتر شد و این برای خودش و اطرافیانش بسیار راضی کننده و شگفت آور بود.