درمان نگار ۸۷۲

لیفتینگ صورت با طب سوزنی

بیمار خانم ۴۴ ساله ای است که به علت شلی پوست صورت، کدورت آن و نیز خشکی پوست مراجعه کرده اند. این بیمار به طور همزمان از مشکلات گوارشی و نیز فکر زیاد و عصبانیت رنج می برد.
برای این بیمار ۱۵ جلسه طب سوزنی انجام شد. در اواسط درمان ذکر کرد که سفتی پوست صورتش برای آرایشگر او که چند سال است با او کار می کند بسیار متعجب کننده بوده است. در آخرین جلسه درمانی گوارش بسیار بهتر است. اعصاب آرام تر است و پوست بسیار شفاف تر و مرطوب تر و چین و چروک ها نیز کمی کمتر است.