درمان نگار ۸۷۳

افزایش سایز سینه با طب سوزنی

بیمار خانم ۲۱ ساله ای است که به علت کوچکی سینه و برای افزایش سایز آن به کلینیک ما مراجعه کرده است. او ذکر می کند این مشکل در خانواده آن ها ارثی است و نزدیکان او نیز از کوچکی پستان رنج می برند. ما در درمان این بیمار با چند مشکل روبرو بودیم: اولا اینکه کوچکی سایز سینه در این خانواده ارثی است و احتمال تاثیر طب سوزنی را کم می کند. ثانیا اینکه بیمار نمی خواهد افزایش اشتها و افزایش وزن داشته باشد. ثالثا با توجه به مسایل اخلاقی ما نمی خواهیم برای درمان از نقاط اطراف سینه او استفاده کنیم.
با توجه به این مشکلات ما این بیمار را توجیه کردیم و با اصرار خودش برای او طب سوزنی را آغاز نمودیم. برای درمان او از ترکیبی از طب سوزنی گوش و طب سوزنی چینی استفاده کردیم. به هیچ وجه هم روی اشتهای او کار انجام ندادیم و نیز از نقاطی از دست و پا و گوش برای درمان بهره بردیم.
بعد از ۱۵ جلسه درمانی سایز سینه او حدود نیم سایز افزایش یافت. بدون هیچ گونه تغییر در اشتها و بدون افزایش وزن. این میزان افزایش سایز برای او و مادرش کاملا مشهود بوده است.
فعلا یک وقفه دو ماهه در ادامه درمان داده شد تا مجددا کار روی او ادامه یابد.