درمان نگار ۸۷۴

کاهش سایز سینه با روش امبدینگ

بیمار خانم ۴۳ ساله ای بود که برای کاهش سایز بازو و پشت به ما مراجعه کرد. با توجه به اشتهای زیاد ابتدا چند جلسه ای با طب سوزنی روی اشتهای او کار شد و سپس از امبدینگ پشت و بازو برای کاهش سایز استفاده شد. بعد از یک بار امبدینگ، سایز بازو حدود ۲ سانتی متر کاهش را نشان داد و پشت او نیز کاملا جمع شد.
اما آنچه برای بیمار ما شگفت آور بود کاهش واضح در سایز سینه و لیفتینگ سینه او بوده است. البته این کاهش سایز برای ما اصلا عجیب نیست چون برای کاهش سایز سینه می توان از نقاط روی سینه استفاده نکرد و از نقاط دورتری برای رفع بزرگی سینه ها بهره برد.
این هم نوید خوبی به خانم های محترم و پزشکان عزیزی است که به جهت مسایل اخلاقی از درمان بزرگی سینه ها بی بهره هستند.