درمان نگار ۸۷۵

از بین بردن خط خنده با طب سوزنی

بیمار خانم ۳۹ ساله ای است که برای کاهش عمق خط خنده مراجعه کرده است. پوست صورت او شل است و خط خنده عمیقی دارد. برای این بیمار همزمان روی پر کردن خط خنده و نیز لیفت و سفت کردن صورت و به خصوص گونه ها کار شد و اکنون بعد از ۱۳ جلسه درمانی خط خنده حدود ۶۰% پر شده است و صورت او نیز کاملا سفت و البته شفاف شده است.
البته درمان او همچنان ادامه دارد ولی او از این میزان درمان کاملا راضی است.