درمان نگار ۸۷۶

کاهش سایز اسکار (گوشت اضافی) بعد از جراحی

بیمار خانم ۳۵ ساله ای است که دو سال قبل برای برداشت خال روی نوک بینی تحت جراحی قرار گرفته است. بعد از جراحی نوک بینی او یک اسکار کاملا برآمده و یا به اصطلاح خودش گوشت اضافی درآمده است که برای درمان آن اقدام خاصی نکرده است.
این بیمار قبلا از شفاف سازی پوست با طب سوزنی هم استفاده کرده و با توجه به رضایتش اکنون برای درمان این مشکل جدید مراجعه کرده است.
برای او درمان هفتگی با طب سوزنی شروع شد و اکنون بعد از ۱۵ جلسه سایز این توده روی بینی تا حدود ۴۰% کاهش یافته است.
درمان ایشان تا رسیدن به نتیجه کامل ادامه خواهد یافت.