درمان نگار ۸۷۸

پایداری اثرات درمانی طب سوزنی در بیمار MS

بیمار آقای ۲۹ ساله ای است که از ۴ سال پیش دچار ام اس است. به طور منظم تحت درمان دارویی است. مشکل حرکتی و بینایی ندارد ولی زود خسته می شود و سالی دو سه بار دچار حمله اختلال حرکتی می شود.
برای او ۱۲ جلسه طب سوزنی انجام و سپس یادآور ماهانه یکبار برنامه ریزی شد. اکنون یک و نیم سال از درمان او می گذرد و هیچ حمله ای را تجربه نکرده است. شرایط عصبی، خستگی و تمرکز او نیز بسیار رضایت بخش است.