درمان نگار ۸۷۹

تاثیر خوب طب سوزنی در کنترل بیماری MS

بیمار خانم ۴۳ ساله ای است که از ۸ سال قبل دچار ام اس است. وزن بیمار بالاست. از نظر روانی به هم ریخته است. شرایط حرکتی بیمار طوری است که باید دو نفر زیر بغل او را بگیرند. دست های بیمار نیز کم قدرت شده اند. تحت درمان دارویی مناسبی قرار ندارد و مراجعه منظم به پزشک خود ندارد.
برای بیمار ۱۵ جلسه طب سوزنی انجام شد. شرایط حرکتی او تا ۴۰% بهتر شد. اکنون خودش راه می رود. از نظر روانی هم بهتر است. به بیمار توصیه شد تا اولا حتما تحت کنترل متخصص مغز و اعصاب باشد و ثانیا بعد از آغاز درمان دارویی مجددا برای دوره ای دیگر به طب سوزنی مراجعه کند.