درمان نگار ۸۸۰

تاثیر قوی طب سوزنی بر درد ناشی از بیماری نورالژی تریژمینال

بیمار خانم ۵۲ ساله ای است که به علت درد ناشی از نورالژی عصب تریژمینال به ما مراجعه کرده است. حدود دو سال است که به این مشکل مبتلاست اما به مرور دوز داروها بالاتر رفته و شرایط بدتر شده است. این بیمار قبلا از گاباپنتین استفاده کرده که با افزایش دوز دارو و عدم بهبود علایمش، داروی کاربامازپین آغاز شده و به تدریج به حداکثر دوز خود رسیده است. این در شرایطی است که از یک و نیم ماه قبل دردها تشدید شده و دارو بی اثر مانده است.
دردهای شدید سوزشی، نیمه تحتانی سمت چپ صورت، اطراف لثه پایین سمت چپ بیمار و انتهای زبان و حلق بیمار را درگیر کرده است. این بیمار قدرت حرف زدن ندارد و به جای غذا از شیر، آبگوشت و غذاهای آبکی استفاده می کند.
برای او جلسات طب سوزنی گوش آغاز شد و برای درمان دردهای او حتی از Wet Acupuncture روی برخی نقاط گوش استفاده شد.
اکنون بعد از گذشت ۹ جلسه درمانی بیمار درد صورت ندارد. درد حلق و زبان برطرف شده و فقط کمی از درد لثه باقی است. به راحتی صحبت می کند و غذاهای نرم را می جود. اکنون با توجه به صحبت های بیمار و شکایت های جدید خودش از مشکلات عصبی و کم خوابی، جلسات درمان این مشکلات نیز آغاز شده است.