درمان نگار ۸۸۱

طب سوزنی و تیک وسیع صورت و گردن

بیمار آقای ۴۱ ساله ای است که به علت تیک بیست ساله صورت مراجعه کرده است. تیک های او بسیار وسیع است و بیشتر نواحی سمت راست صورت و گردن را درگیر کرده است. ابروی راست، نواحی جلویی سر و پیشانی، سمت راست لب، عضله گونه و عضله استرنوکلیدوماستویید کاملا درگیر هستند. همچنین بیمار عصبی و مضطرب است و هنگام اضطراب دچار تشدید علایم می شود.
برای بیمار ۱۵ جلسه طب سوزنی انجام شد. در کل بین ۴۰-۳۰% علایم بهبود یافت. شدت پرش عضلات کاهش یافت و برای بیمار قابل تحمل شده است. البته بعد از یک فاصله دو ماهه مجددا یک دوره طب سوزنی دیگر آغاز خواهد شد.