درمان نگار ۸۸۲

نمونه ای از تاثیر طب سوزنی بر دمانس عروقی

بیمار آقای ۷۵ ساله ای است که سابقه دو بار سکته مغزی دارد. مدت کوتاهی بعد از سکته دوم به تدریج دچار کاهش حافظه، لرزش دست ها، اختلال در قدرت تکلم، خستگی و خواب زیاد شده است. در بررسی های متخصصین مغز و اعصاب سکته مغزی مجدد نداشته است و به او داروهای تقویتی و نیز دارو جهت حافظه داده شده است.
برای این بیمار جلسات طب سوزنی آغاز شد و بعد از ۴ جلسه درمانی تمام علایم بهبود یافت. در مراجعات یک ماه و سه ماه بعد نیز شرایط خوب است.