درمان نگار ۸۸۳

درمان سندروم تونل کارپال با طب سوزنی

بیمار آقای ۴۳ ساله ای است که با شکایت از درد و گزگز هر دو دست و به خصوص دست راست مراجعه کرده است. در نوار عصب عضله انجام شده سندروم تونل کارپال متوسط تشخیص داده شده است. توده عضلانی کف دست نرمال است و بی حسی هم ندارد.
برای این بیمار مجموعا ۱۵ جلسه طب سوزنی در مدت دو ماه انجام شد و دردها تا حدود ۸۰-۷۰% بهبودی یافت. همچنین ناحیه مچ دست و ساعد که بسیار سفت لمس می شد نیز اکنون نرم شده است.
بیمار با توصیه به مراقبت های لازم از دستش، مرخص شد.