درمان نگار ۸۸۴

اثر طب سوزنی بر CTS

بیمار خانم ۵۸ ساله ای است که با تشخیص اولیه CTS مراجعه کرده است. بسیار عصبی و نا آرام است. در دست ها احساس سوزش می کند و کمی هم دست هایش بی حس شده اند. متخصصین مغز و اعصاب به او جراحی را توصیه نکرده اند.
برای این بیمار ۱۷ جلسه طب سوزنی انجام شد. دست ها تا ۷۰% بهتر شدند. از دردهای سوزشی تقریبا خبری نیست اما کمی بی حسی دارد که توصیه به فیزیوتراپی شد. اعصاب نیز آرام تر است و کمتر فکر می کند.
به این بیمار توصیه شد تا بعد از اتمام فیزیوتراپی برای جلسات یادآور طب سوزنی مراجعه داشته باشد.