درمان نگار ۸۸۵

درمان سندروم شارکوت ماری توث با طب سوزنی

بیمار آقای ۳۰ ساله ای است که به علت کنترل سندروم شارکوت ماری توث به ما مراجعه کرده است. این بیماری نوعی نوروپاتی ارثی اعصاب محیطی است که به میزان یک نفر در هر ۲۵۰۰ تولد زنده روی می دهد و علایم اصلی آن عبارتند از ضعف حرکتی، تحلیل رفتن عضلانی که به خصوص در دیستال اندام های تحتانی شروع می شود و بعد کم کم دستان را هم درگیر می کند و فوت دراپ.
در این بیمار عضلات ساق پا و عضلات دیستال به ساعد دست کاملا آتروفی شده اند و او از فوت دراپ رنج می برد و برای راه رفتن از کفش مخصوص استفاده می کند.
برای بیمار جلسات طب سوزنی آغاز شد. بعد از ۶ جلسه بیمار ذکر می کرد که توان حرکتی او بهتر شده و راه رفتنش به حدود ۵ سال عقب تر بازگشته است. البته ادامه جلسات ایشان با توجه به مسافرتشان فعلا امکان پذیر نشد. اما همین چند جلسه برای همه پزشکان و بیماران محترم، در پی بردن به قدرت توانبخشی طب سوزنی، درس بسیار خوب و فراموش نشدنی است.