درمان نگار ۸۸۷

تاثیر طب سوزنی بر سکته مغزی

بیمار خانم ۷۵ ساله ای است که به علت سکته مغزی یک سال قبل دچار ضعف هر دو اندام تحتانی و یکی از دست ها شده است. در این مدت نیز مختصری بهبود داشته اما جهت تسریع بهبودی به طب سوزنی روی آورده است.
برای او ۱۵ جلسه طب سوزنی انجام شد. انرژی حرکتی او بیشتر شده است. اکنون بدون کمک کسی از جای خود بر می خیزد، بدون کمک در جای خود می چرخد، راحت تر راه می رود و دست او نیز کمی بازتر شده است.
از نظر حسی نیز بعد از مدت ها دوباره دردهای عمقی پاها را حس می کند.