درمان نگار ۸۸۸

کنترل علایم مختلف سکته مغزی با طب سوزنی

بیمار آقای ۶۸ ساله ای است که بعد از سکته مغزی سه ماه قبل دچار خواب زیاد، افت فشار خون (قبلا فشار خون بیمار بالا بوده است)، کاهش حرکات تنفسی و فلج نیمه راست بدن شده است.
برای او با رعایت احتیاط و به صورت هفتگی طب سوزنی انجام شد. بعد از شش جلسه درمانی خواب تا حدود ۳۰-۲۰% کاهش یافت، تنفس بهتر شد، قدرت عضلانی کمی بهتر شد و نیز فشار خون بیمار مجددا افزایش یافت.
ما در اینجا جلسات را قطع و به بیمار توصیه کردیم برای کنترل مجدد فشار خون و شرایط مغزی به متخصص مربوطه مراجعه کرده و مجددا برای دو ماه بعد به ما مراجعه کند.