درمان نگار ۸۸۹

تاثیر طب سوزنی بر فلج ناشی از سکته مغزی

بیمار خانم ۷۰ ساله ای است که به علت سکته مغزی سه سال قبل دچار پارزی دست و پای راست شده است. پای خود را می کشد و اصلا توان خم کردن انگشتان، مچ دست و تقریبا آرنج را ندارد. به علاوه اسپاسم زیادی در عضلات دست و پای او مشاهده می شود. بسیار افسرده و ناامید است.
برای او جلسات طب سوزنی برنامه ریزی شد، امیدواری داده شد و چند تمرین تمرکزی ارائه گشت.
بعد از گذشت ۱۲ جلسه اکنون انگشتان و مچ را تکان می دهد. آرنج بیشتر خم می شود. راحت تر راه می رود و یاس او به امید و خنده تبدیل شده است و این میزان درمان در مدت یک ماه برای خانواده اش بسیار تعجب برانگیز و رضایت بخش بوده است.