درمان نگار ۸۹۱

طب سوزنی و درمان فلج مغزی

بیمار پسر ۱۲ ساله ای است که با اسپاسم و پارزی هر دو پا و نیز هر دو دست مراجعه کرده است. تکلم بیمار تقریبا خوب است و مشکل خاصی ندارد. اسپاسم پاها به حدی است که بیمار نمی تواند به راحتی راه برود و اختلال دست چپ نیز نسبتا زیاد است.
این بیمار به مدت دو ماه تحت ۱۵ جلسه درمانی قرار گرفت و در این مدت برای درمان او از ترکیب طب سوزنی اریکولار و طب چینی بهره برده شد.
در انتهای جلسات شرایط حرکتی او حدود ۲۰% بهتر شده است و بسیار راحت تر راه می رود. این میزان بهبودی از نظر خانواده او بسیار خوشایند و رضایت بخش است.
توضیح این نکته مهم است که این بهبودی در واقع درمان قطعی نیست بلکه یک کنترل قدرت مند و یک توانبخشی بسیار عالی است که از طب سوزنی برمی آید.