درمان نگار ۸۹۴

درمان کودک مبتلا به فلج ناشی از زایمان طول کشیده

کتایون دختر ۱.۵ ساله ای است که به علت دیستوشی زایمانی (زایمان طول کشیده) دچار هیپوکسی مغز و اختلال حرکتی شده است. روز اولی که برای مشاوره در آغوش مادرش به کلینیک آورده شد توانایی حرکت چهار دست و پا نداشت و هر بار که برای ایستادن تلاش می کرد سریع زمین می خورد. اغلب دست راستش را مشت می کرد و به همین علت هم چپ دست شده است.
همراهان ذکر کردند که در این ۱.۵ سال گذشته نزد متخصصین زیادی مراجعه کرده اند اما آن ها گفته اند بچه شما فرق چندانی نخواهد کرد. برای کار درمانی هم خیلی مراجعه کرده اند که نتیجه زیادی نداشته است. حتی یک دوره طب سوزنی سنتی را هم تجربه کرده اند که در هفته اول کمی بهبودی داشته ولی از هفته دوم مجددا به حالت قبل بازگشته است.
ما جلسات این شیرخوار را با طب سوزنی بدن چینی آغاز کردیم و بعد از چند جلسه ترکیبی از ماساژ گوش و تریگر پوینت درمانی را به جلسات اصلی اضافه نمودیم.
بعد از گذشت حدود ۱۷ جلسه و گذشت حدود ۴ ماه از درمان، دست این کودک تا حدود ۷۰-۶۰% بهتر شده است. چهار دست و پا راه می رود. از جایش بدون کمک بلند می شود و آرام می دود. حتی می تواند یک پای خود را بالا نگه دارد و دو پایش در حین راه رفتن تقریبا متعادل و قرینه است. تا حدی که می توان گفت پای او نیز حدود ۸۰% بهبودی نشان می دهد.
با اینکه فواصل جلسات درمانی زیاد است عود بیماری نداشته و هر بار نسبت به قبل بهتر است. این میزان بهبودی برای خانواده او بسیار شیرین و رضایت بخش است.
به خانواده این کودک توصیه شد با یک متخصص مغز و اعصاب در مورد میزان بهبودی مشورت کنند. در مراجعه جلسه ۲۰ عنوان کردند که نظر پزشک مربوطه بعد از معاینات دقیق این است که کودک آن ها در کل ۱۰% از مشکلاتش باقی مانده است و این مقدار نیز به تدریج خوب خواهد شد.