درمان نگار ۸۹۵

طب سوزنی و درمان کاهش عملکرد مغزی متعاقب رادیوتراپی

بیمار خانم ۵۵ ساله ای است که به علت تومور مغزی جراحی شده است و بعد از آن نیز تحت رادیوتراپی قرار گرفته است. به این وسیله رشد تومور متوقف شده و اختلالات ناشی از آن بهتر شده است. اما علت مراجعه او این است که اختلال تکلمی به صورت بریده بریده حرف زدن و ضعف در تکلم او ایجاد شده است. از نظر حرکتی نیز تعادل مناسبی ندارد و دچار پارزی هر دو پا و هر دو دست شده است. قدرت و توان عضلات نیز کاهش یافته است و فقط با واکر می تواند شش هفت قدم راه برود.
برای او ده جلسه طب سوزنی انجام شد. تکلم تا ۵۰-۴۰% بهتر شده است، از نظر حرکتی اکنون می تواند با واکر مدت بیشتری راه برود، در هنگام حرکت بچرخد و حتی بدون کمک پرستار خود بایستد. البته وزن بیمار نیز بسیار زیاد است. توصیه شد بعد از کاهش وزن مجددا برای او کار شود.