درمان نگار ۸۹۶

بهبود بیماری گیلن باره با طب سوزنی

بیمار آقای ۱۹ ساله ای است که با شکایت از پارزی هر دو پا ناشی از گیلن باره مراجعه کرده است. به سختی و با واکر راه می رود. بسیار چاق است و اضطراب دارد.
این بیمار تحت طب سوزنی قرار گرفت و بعد از ۷ جلسه حدود ۵۰% بهتر شد. اکنون خودش راه می رود و نیز از عصا بهره می برد. البته امکان ادامه جلسات با توجه به دوری مسیر و شرایط روانی مادرش فراهم نبود اما به او توصیه شد بعد از کاهش وزن برای یک دوره کامل به کلینیک طب سوزنی ما مراجعه کند.