درمان نگار ۸۹۸

کنترل بیماری میوتونی مادرزادی با طب سوزنی

بیمار پسر ۲۱ ساله ای است که به علت میوتونی مادرزادی مراجعه کرده است. او ذکر می کند علیرغم مصرف دارو از زمانی که از جای خود برمی خیزد تا اینکه بتواند حرکت کند حدود ۳۰ ثانیه طول می کشد. همچنین در فعالیت های روزمره زود خسته و عصبی می شود.
برای او ۱۲ جلسه طب سوزنی بدن و گوش انجام شد. اکنون از زمان ایستادن تا شروع به حرکت او حدود ۱۰ ثانیه طول می کشد. از نظر عصبی بسیار آرام تر است و به راحتی فعالیت های روزمره را بدون خستگی انجام می دهد و از این جهت بسیار راضی است.
البته این یک درمان کنترلی و توانبخشی است و این بیمار باید ماهانه مراجعه یادآور داشته باشد.