درمان نگار ۹

بیمار خانم ۱۹ ساله ساکن کرج با سابقه میگرن ۵ ساله به مطب مراجعه نمود. سال گذشته در کرج تحت درمان طب سوزنی قرار گرفته بود و علیرغم پیش بینی جواب دهی عالی در میگرن، بهبودی خفیف در حد ۴۰% داشته و پس از اتمام دوره و ترک برنامه طب سوزنی، دچار عود حملات میگرنی شده بود.
نامبرده تحت اقدامات تشخیصی تکمیلی قرار گرفت که مورد جدیدی مشاهده نشد. اما در معاینات دقیق، تریگر پوینت های زیادی در ناحیه گردنی کشف گردید و درمان این نقاط ماشه ای با سوزن های طب سوزنی توانست درمان ارزشمندی را برای بیمار ایجاد کند.

دکتر قاسمی

 

لینک درمان نگارهای مرتبط:

درمان نگار ۲۲

درمان نگار ۳۳

درمان نگار ۳۹