درمان نگار ۹۰۰

تاثیر عالی طب سوزنی بر پای دیابتی

بیمار آقای ۷۱ ساله ای است با ابتلا به دیابت نوع ۲ که بسیار عصبی است. برای کنترل قند از قرص با دوز بالا استفاده می کند و قند نیز تحت کنترل است. این بیمار با شکایت از بی حسی هر دو پا، تغییر رنگ پایین ساق پاها و نیز درد مبهم هر دو پا مراجعه کرده است.
برای بیمار جلسات درمانی طب سوزنی به طور هفته ای یکبار برنامه ریزی شد. همزمان با این درمان ماساژ تمام قسمت های هر دو گوش نیز به او آموزش داده شد. بعد از گذشت دو ماه بی حسی پای او برطرف و حتی دردهای مبهم نیز کاهش یافت. رنگ ساق پاها، رنگ چهره و نیز رنگ پوست گوش ها شفاف تر و سفیدتر شد.
جلسات درمانی او تا سه چهار ماه آینده نیز ادامه خواهد یافت.