درمان نگار ۹۰۱

کاهش وزن و کاهش سایز با امبدینگ سه موضع
بیمار خانم ۳۴ ساله ای است که با وزن اولیه ۷۹ کیلو و قد ۱۵۸ سانتیمتر مراجعه کرده است. از پرخوری و عصبانیت نیز رنج می برد. چندین بار اقدام به کاهش وزن با رژیم کرده ولی بعد از حدود ۶ کیلوگرم، توقف کاهش وزن و پرخوری مفرط داشته است.
برای این بیمار تا کنون دو بار از امبدینگ سه موضع ران، باسن و شکم به طور همزمان استفاده شد. در نتیجه این امبدینگ وسیع، اشتهای بیمار کاملا کاهش یافته است. همچنین وزن او با ۱۲ کیلوگرم کاهش اکنون به ۶۷ کیلوگرم رسیده است و سایز او از ۴۶ به ۴۰ کاهش یافته است.
ایشان اکنون هر از چند گاهی برای کاهش استرس، طب سوزنی می شوند.