درمان نگار ۹۰۵

درمان فوری خشکی و درد شانه با ماساژ گوش

بیمار خانم ۶۵ ساله ای است که به علت درد و احساس گرفتگی شانه چپ مراجعه کرده است. او گفت از دو ماه قبل به تدریج حرکات شانه اش محدود شده است به طوری که اکنون بیش از ۹۰ درجه باز نمی شود و دستش سخت بالا می آید.
بعد از معاینه و اطمینان از مشکل شانه، ماساژ نقاط مربوطه روی گوش چپ به مدت یک دقیقه انجام شد و سپس از بیمار خواستیم دست را بالا بیاورد که در کمال تعجب او، دست به سادگی و نرمی تا حد طبیعی بالای سر رفت.