درمان نگار ۹۷۰

سندرم تونل کارپال گرافیست

خانم ۳۶ ساله، گرافیست و خطاط و مدیر آتلیه هنری با شکایت از درد و گزگز مچ هر دو دست با ارجحیت سمت راست مراجعه نمود و ابراز می نمود با توجه به اینکه راست دست است، این درد و گزگز، مهارت ها و موفقیت هایش را تحت تأثیر قرار داده است و ۶ ماه است بهبود نمی یابد و از طرفی، متخصص مغز و اعصاب، شرایط را هنوز در مرحله جراحی نمی داند.
ده جلسه درمانی طب سوزنی کافی بود تا بهبود بسیار قابل توجهی در علائم بیمار به وجود آید. البته هنوز گزگز مختصری در بعضی مواقع احساس می شود اما درد و ناراحتی قبلی کاملاً مرتفع گردیده است.