درمان نگار ۹۷۳

درد سیاتیکی

آقای ۲۳ ساله، کارگر، با درد مسیر عصب سیاتیک از ۱.۵ سال پیش مراجعه نمود.
در طول این ۱.۵ سال، دو بار حمله حاد و شدید را تجربه کرده بود که هر کدام یک هفته وی را از کارکرد انداخته بود. اما در تمام طول این مدت، درد مزمن ادامه داشته و داروهای تجویزی، فیزیوتراپی متعدد و آب درمانی نیز افاقه ای نکرده بود. بیمار در عکس رادیولوژی ساده و ام آر آی، شواهد دیسکوپاتی متوسط داشت. انجام ۱۲ جلسه طب سوزنی، توانست بهبودی بیمار را موجب شود که تا ویزیت سه ماه بعد بیمار نیز، این بهبودی ادامه داشت.