درمان نگار ۹۷۵

روماتیسم مفصلی

آقای ۳۸ ساله مبتلا به روماتیسم مفصلی از ۸ سال پیش، با شکایت درد مهاجر در مفاصل مختلف مراجعه نمود. بیمار تحت نظر متخصص روماتولوژی درمان دارویی می شد. در طرح ریزی درمان روماتیسم بیمار، نقاطی جهت کاهش حساسیت وی به شرایط جوی (سرما و باد) در نظر گرفته شد. همچنین نسخه روماتیسم هم با اصول طب سوزنی سنتی اضافه شد. در پایان ۱۵ جلسه درمانی، بیمار کاملاً در شرایط سلامت بهتری قرار داشت، درد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و حتی با مشورت پزشک روماتولوژیست بیمار، داروها هم تقلیل پیدا کرد.
توضیح: طب سوزنی، درمان ریشه ای بیماری روماتیسم مفصلی محسوب نمی شود و صرفاً جهت تخفیف علائم و بهبود وضعیت سلامت مفاصل، خونرسانی و تعادل بهتر استفاده می شود که البته به طور معمول، با رضایت بالای بیماران همراه است.