درمان ترمور یا لرزش با طب سوزنی رTremor or vibration treatment with acupuncture

ترمور یا لرزش

ترمور یا لرزش یک علامت است که ممکن است به علل مختلفی رخ دهد. این لرزش می تواند در حالت استراحت یا زمان فعالیت رخ دهد.

ادامه مطلب